#ZORGENOM/INEINDHOVEN; Sociaal Domein (#waarborgvanzorg?) Muziekcentrum, Bieb(s), Beursgebouw, Tongelreep (#faciliteitenverval?) tolerantie, overvallen, liquidaties, drugscriminaliteit (#misdaadgolf?) #HELLUP?

En begrijp me goed, Eindhoven gaat me aan het hart; als inwoner wil je het liefst dat je deze zorgen niet hebt en gewoon met gepaste trots aan je stad kan denken; aan de veelheid en diversiteit van faciliteiten en “mogelijkheden” ter ontspanning/vertier, amusement en ontmoeting voor iedereen. Bereikbaarheid en deelname door iedereen. Geen “drempels” om met elkaar in contact te komen.

Ik zie de wijk- en/of buurtcentra, opvangcentra; voor mens en dier, initiatieven op gebied van hulp en begeleiding aan anderen en mensen die hierin, al dan niet op vrijwillige basis hard hun best doen. Bij kleding- en speelgoedbanken, bij voedselbank, kringloopwinkels en bij diverse organisaties die een combi zijn van ondernemend en sociaal voelende organisaties en instellingen. Mensen die in hun wijk of buurt een pannetje soep koken voor hun buur en familie of vrienden/bekenden die zorgdragen voor hun zorgbehoeftige naaste(n).

Ik ken mensen die op betaalde basis ook hard aan de weg timmeren om iedereen een relatief veilige leefomgeving te bieden, ook hen die zonder dak boven het hoofd. Vanuit idealisme, vanuit betrokkenheid, vanuit bevlogenheid. Mensen die “vechten” om hun aanbod van dienst- en/of hulpverlening ook volgend jaar nog/weer te kunnen bieden. Vanuit de missie en visie van henzelf of vanuit de organisaties waar zij werkzaam zijn, om Eindhoven in diversiteit en inclusie tot ontplooiing te brengen. Hulp te bieden aan hen die het hard nodig hebben.

Dus trots ben ik wel op de burger die er op diens manier iets van probeert te maken. Er zijn prachtige initiatieven op het gebied van diversiteit gaande en zoals ieder jaar ook weer de fakkeltocht op kerstavond, die ook de tolerantie wil belichten/verlichten.

Dus, zeker lichtpuntjes! Echter, de karakteristieken van afgelopen jaar zijn toch wel bovenstaande…

Ik hoop te mogen wensen, dat komend jaar er zoveel mooie(re) ‘karakteristieken’ gaan komen, om over de stad, (andere dan de relatief besloten “eigen events voor achterbannen en zakelijke partners” en succesvieringen m.b.t. specifieke achievements gericht op bedrijfsniveau/ondernemingen), te lezen, maar die bijdragen aan de leefbaarheid, toegankelijkheid, zorg en welzijn en trots op Eindhoven voor iedereen!

Marcus040