Zorgtoewijzing ook bom onder coalitiebesprekingen?

Arrogantie ,luiheid, onvermogen, onverschilligheid of toch een politiek spel? De Brede Beweging LinksOm heeft herhaaldelijk gewezen op mogelijke fouten bij de toewijzing van huishoudelijke hulp door WIJeindhoven.

Toch ging het college en WIJeindhoven door. Wethouder Richters naar aanleiding van vragen die door BBL gesteld werden: de werkwijze heb ik door advocaten en ook door de Centrale Raad van Beroep, dus mensen die er verstand van hebben, laten toetsen. Wat het college nu voorstelt mag gewoon.

Hoe kan het dan er zo’n grote fout gemaakt is bij het toewijzen van WMO huishoudelijke hulp? Als antwoord geeft de woordvoerster van de GroenLinks wethouder: “De wetgeving is relatief nieuw en ontwikkelt zich in de praktijk”. Kijk dat is nu een ongelofelijke belediging naar politieke partijen die in de loop der jaren in de raad altijd kritisch hun controlerende taak hebben uitgevoerd. Die zijn soms met krachtig uitgesproken woorden niet serieus genomen.

Dat hulpbehoevenden mensen die volledig afhankelijk zijn van de kwalitatieve ondersteuning van WIJeindhoven de klos zijn, wordt gemakshalve met zo’n dooddoener afgedaan. Echt schandalig en onacceptabel. Waar blijft de reactie van de wethouder zelf? Nu BBL niet meer in de raad zit, is het wat moeilijker om het verantwoordelijke Trio, directeur WIJeindhoven Janny van den Berg, wethouder Richters en de kersverse sociaal directeur mevrouw Yvonne Bieshaar ter verantwoording te roepen. Neem uw vergewisplicht in acht! Of te wel neem uw verantwoordelijkheid.

Of de gemaakte fouten zonder gevolgen kan blijven? Is dit niet een vraag die in de coalitiebesprekingen op tafel moet komen? Ik ben benieuwd.

Carla Ter Beek
Lid Brede Beweging LinksOm